บริการของเรา

บริการที่1.
-รับซื้อที่ดิน
-รับซื้อบ้าน
-รับแลกเปลี่ยนบ้าน ที่ดิน ห้องคอนโด บริการทุกจังหวัดทั่วไทย

บริการที่2
-รับฝากประกาศซื้อ-ขาย
-ฝากประกาศให้เช่า
-รับจัดหาที่ดิน ให้โครงการหมู่บ้านจัดสรร
-รับจัดหาอสหังหาริมทรัพย์ทุกชนิดกับลูกค้าทั่ว
-รับจำนอง ขายฝาก รีไฟแนนซ์ รับไถ่ถอน เปลี่ยนมือ รับเพิ่มวงเงิน