ขายตึกแถว

ขายตึกแถว ก็แบ่งได้หลายประเภทด้วยกัน ที่เขาประกาศขายกันอยู่มีดังนี้

ขายตึกแถว อย่างเช่นตึกแถวด้านล่างนี้ เขาซื้อตึกแถวเก่ามาแล้วปรับปรุงใหม่ให้สวยเหมือนดังเดิม
แล้วประกาศขาย

 ขายตึกแถว
ขายตึกแถว

ขายตึกแถว เป็นการขายตึกแถวตามสภาพเดิมไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติม

 ขายตึกแถวขายตึกแถว รูปที่เป็นสีออกม่วงๆรูปล่างเป็นการสร้างตึกแถวขึ้นมาใหม่ แล้วก็ประกาศขายให้คนมาซื้อกัน

 ขายตึกแถว