ขายอาคารพาณิชย์

ขายอาคารพาณิชย์ ก็แบ่งได้หลายประเภทด้วยกัน ที่เขาประกาศขายกันอยู่มีดังนี้

ขายอาคารพาณิชย์ อย่างเช่นอาคารพาณิชย์ด้านล่างนี้ เขาซื้ออาคารพาณิชย์เก่ามาแล้วปรับปรุงใหม่ให้สวยเหมือนดังเดิม แล้วประกาศขาย

 ขายอาคารพาณิชย์


ขายอาคารพาณิชย์ เป็นการขายอาคารพาณิชย์ตามสภาพเดิมไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติม

 ขายอาคารพาณิชย์


ขายอาคารพาณิชย์ รูปที่เป็นสีออกม่วงๆรูปล่างเป็นการสร้างอาคารพาณิชย์ขึ้นมาใหม่ แล้วก็ประกาศขายให้คนมาซื้อกัน

 ขายอาคารพาณิชย์